Om oss

Vilka är vi?


Möllan Fastigheter är ett lokalt fastighetsföretag med bostadslägenheter i Ronneby kommun. Våra lägenheter är nybyggda eller renoverade och har god standard. Vi erbjuder marknära lägenheter med hög tillgänglighet i en trygg bostadsmiljö.


Genom att bygga nya fastigheter utvecklar vi företaget Möllan Fastigheter och Ronneby. Vår ambition är att fortsatt vara en aktiv bostadsutvecklare på orten.


Hållbart boende


All energianvändning i våra fastigheter är sedan flera år fossilfri. Uppvärmning sker med geoteknik (bergvärmepumpar) eller bioenergi (skogsprodukter). Hösten 2019 driftsatte vi vår första egna solcellsanläggning som täcker ca 25% av vårt elbehov. Övrig el som köps in kommer från sol, vind eller vattenkraft.


Vid nyproduktion prioriteras fastighetens klimatavtryck genom exempelvis byte av cement och betong mot trä och väldigt låg energiförbrukning vid framtida uppvärmning.

Presentation av solcellsanlägging